Tin tức > Tin diễn đàn doanh nghiệp

Giảm thuế nhập khẩu hạt nhựa PP về 0%

(DĐDN) - Bộ Tài chính bổ sung mặt hàng hạt nhựa PolyPropylene (PP) dạng nguyên sinh dùng để sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP), mã 3902.10.90 vào nhóm mặt hàng được ưu đãi thuế nhập khẩu trong Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành với mức thuế suất ưu đãi là 0%.

Đây là một trong những nội dung của Thông tư số 186/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thuế suất thuế nhập khẩu hiện tại của mặt hàng này là 1%. Sau khi bổ sung, mặt hàng này có mã hàng là 9837.00.00.

Để được hưởng thuế suất ưu đãi, hạt nhựa PP sử dụng làm nguyên liệu sản xuất màng BOPP phải đáp ứng các điều kiện: tỷ trọng là 0,9g/cm3; chỉ số nóng chảy - MFR/MI 3,0 ±0,3g/10min…

Khi đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu 1 bản chụp có xác nhận sao y của doanh nghiệp nhập khẩu văn bản chứng nhận xuất xưởng (Certification of analysis) hoặc bản tiêu chuẩn kỹ thuật (Product Data Sheet hoặc Technical Data Sheet) do nhà sản xuất cung cấp trong đó thể hiện rõ các thông số kỹ thuật nêu trên.

Mức ưu đãi này sẽ được áp dụng từ 22/1/2015 đến 31/12/2015.

Quỳnh Chi